Skip to main content

Meetup with AMD: Vulkan - the most common mistakes made
May 7, 2016
SCI Studenckie Centrum Informatyczne, Poland

Event is now over

Presentations and other assets from this event are presented here. For information on upcoming events, click here.

Date: Saturday, May 7 at 10:00 AM - 1:00 PM in UTC+02

Speaker: Dominik Witczak - Programmer at AMD working on extensions and API specifications such as OpenGL, OpenGL ES, and Vulkan. In his spare time programmer in the group demoscenowej Elude.

Topic: "Vulkan: the most common mistakes" - The discussion will cover the errors most frequently encounter when developers are working with Vulkan.

Requirements: Knowledge of the basic principles of the GPU and their APIs (DirectX 11 or 12, OpenGL 4.x), and a familiarity with the Vulkan specification. A brief introduction to these topics will be held for less famliar with these topics.

More information can be found on the Facebook event page.


7 maja (sobota) w godz. 10-12 odbędzie się spotkanie z absolwentem WMiI Dominikiem Witczakiem (Programista w firmie AMD; pracował nad rozszerzeniami i specyfikacjami takich API jak OpenGL, OpenGL ES, czy wreszcie Vulkan. W czasie wolnym programista w grupie demoscenowej Elude.)
Temat: "Vulkan: najczęściej popełniane błędy"

Przedmiotem wykładu będzie niedawno wydane API do przeprowadzania obliczeń i renderowania przy użyciu GPU. Omówione zostaną błędy, które najczęściej spotykamy w aplikacjach korzystających z Vulkan'a.

Wymagania: Znajomość zasad działania GPU i API do ich obsługi (DirectX 12 lub 11, OpenGL 4.x), zapoznanie się ze specyfikacja Vulkana. Dla osób nieposiadających tej wiedzy przeprowadzone zostanie krótkie wprowadzenie do omawianych tematów.

Khronos videos, presentations, and upcoming events. Skip to the Footer