Meetup with AMD: Vulkan - the most common mistakes made

Event is now over

Checkout some of our upcoming events over here.

May 7, 2016
SCI Studenckie Centrum Informatyczne, Poland

Date: Saturday, May 7 at 10:00 AM - 1:00 PM in UTC+02

Speaker: Dominik Witczak - Programmer at AMD working on extensions and API specifications such as OpenGL, OpenGL ES, and Vulkan. In his spare time programmer in the group demoscenowej Elude.

Topic: "Vulkan: the most common mistakes" - The discussion will cover the errors most frequently encounter when developers are working with Vulkan.

Requirements: Knowledge of the basic principles of the GPU and their APIs (DirectX 11 or 12, OpenGL 4.x), and a familiarity with the Vulkan specification. A brief introduction to these topics will be held for less famliar with these topics.

More information can be found on the Facebook event page.


7 maja (sobota) w godz. 10-12 odbędzie się spotkanie z absolwentem WMiI Dominikiem Witczakiem (Programista w firmie AMD; pracował nad rozszerzeniami i specyfikacjami takich API jak OpenGL, OpenGL ES, czy wreszcie Vulkan. W czasie wolnym programista w grupie demoscenowej Elude.)
Temat: "Vulkan: najczęściej popełniane błędy"

Przedmiotem wykładu będzie niedawno wydane API do przeprowadzania obliczeń i renderowania przy użyciu GPU. Omówione zostaną błędy, które najczęściej spotykamy w aplikacjach korzystających z Vulkan'a.

Wymagania: Znajomość zasad działania GPU i API do ich obsługi (DirectX 12 lub 11, OpenGL 4.x), zapoznanie się ze specyfikacja Vulkana. Dla osób nieposiadających tej wiedzy przeprowadzone zostanie krótkie wprowadzenie do omawianych tematów.

devilish